Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Piparest Oy (Y-tunnus: 0965654-0)
Kirkkorinne 2
13100 Hämeenlinna

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Julia Puoliväli
puh. 03 633 5150 (myyntipalvelu)
julia.puolivali@tawastia.fi

REKISTERIN NIMI

a) Piparest Oy /asiakasrekisteri
b) Piparest Oy /markkinointirekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

– Henkilö on varannut pöydän Ravintola Piparkakkutalon nettisivujen kautta.
– Henkilö on itse liittynyt postituslistalle, esimerkiksi osallistumalla messuilla kilpailuun, jättämällä yhteystietonsa ja tilaamalla uutiskirjeen
– Henkilö on liitetty markkinointirekisteriin, sillä perusteella, että henkilön työsähköposti on poimittu yrityksen nettisivuilta tai yleisesti avoimista internetlähteistä ja henkilölle on lähetetty hänen työtehtäväänsä liittyvää viestintää.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Piparest Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden pöytävarausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Piparest Oy:n asiakasviestintään ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Piparest Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Piparest Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista (sähköpostiosoite) saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Piparest Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Laskutettavan yrityksen nimi
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Uutiskirje voidaan lähettää myös potentiaalisille yritysasiakkaille, joiden työsähköposti-osoite on poimittu yrityksen nettisivuilta ja uutiskirjeen sisältämän aiheen katsotaan liittyvän henkilön työtehtävään.
  • Tällöin henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  • sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin/markkinointirekisterin tiedot ovat ainoastaan Piparest Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Piparest Oy:n ulkopuolelle.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Piparest Oy:n luovuttamia käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Piparest Oy:n hallitsemilla ja salasanasuojatulla palveluissa. Rekistereihin pääsee käsiksi ainoastaan henkilöt, joilla on siihen lupa.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilölle on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme hänestä keränneet. Henkilölle on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Henkilö myös kieltää Piparest Oy:tä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen myyntipalvelu@tawastia.fi.